ASSOC.PROF. LÝ KIM HÀ

Faculty of Mathematics - Computer Science

PositionHead of the Department of Calculus
Citation nameLy Kim Ha
https://mathscinet-ams-org.eu1.proxy.openathens.net/mathscinet/search/author.html?mrauthid=1089325
Field of ProfessionalCalculus
Year of appointment title of Associate Professor2020
Style of citationIEEE Style
EducationNăm 2010
VNUHCM-University of Science
BSc of Mathematics – Computer Science
Năm 2014
Università degli Studi di Padova
DSc of Mathematics
Name
Email
Languages
ASSOC.PROF. LÝ KIM HÀ
lkha@hcmus.edu.vn
Vietnamese, English

PUBLICATION

21 Nguyen Anh Dao, Xuan Thinh Duong, Ly Kim Ha, Commutators of Cauchy–Fantappiè type integrals on generalized Morrey spaces on complex ellipsoids, Journal of Geometric Analysis, 31, pages7538–7567 (2021)
20 Ly Kim Ha, Nguyen Van Sang Hong, L^p-estimates for harmonic Bergman projection on a class of convex domains of infinite type in C2, Osaka Journal of Mathematics, Vol. 58 (4), 2021.
19 Ly Kim Ha, Tran Khai An, $L^p$ and H\”older estimates for Cauchy-Riemann equations on convex domain of finite/infinite type with piecewise smooth boundary in $\mathbb{C}^2$, accepted to Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 2021.
18 Ly Kim Ha, Ck-Estimates for ∂¯-Equation on Certain Convex Domains of Infinite Type in Cn, December 2019, Journal of Geometric Analysis, 31, pages2058–2087 (2021).
17 Ly Kim Ha, Hölder and L p Estimates for the ∂ ¯-equation in a class of convex domains of infinite type in Cn, Monatshefte für Mathematik, 190 (2019), no. 3, 517–540
16 Ly Kim Ha, An approximation theorem for Hardy functions on $\mathbb{C}$-linearly convex domains of infinite type in $\mathbb{C}^2$, Colloquium Mathematicum, 161 (2020), 223-238.
15 Ly Kim Ha, On Holder estimates for Cauchy transforms on convex domains in C2, Bulletin of the Korean Mathematical Society, Vol. 54, Iss.4, 929-937, 2019.
14 Ly Kim Ha, Le Hai Khoi, Composition operators between Hardy spaces on linearly convex domains in C2, Complex Analysis and Operator Theory, Sep 2019, Vol 13, Iss 06, pp. 2589-2603.
13 Ly Kim Ha, On Hölder Estimates with Loss of Order One for the ∂¯Equation on a Class of Convex Domains of Infinite Type in C3, Acta Mathematica Vietnamica, June 2019, Volume 44, Issue 2, pp 519–530
12 Ly Kim Ha, The $\Box_b$-heat equation on finite type CR-manifolds with comparable Levi form, Ukrainian Mathematical Journal,  Volume 71, № 8, 2019, pp. 1082-1101 .
11 Ly Kim Ha, Lp-Approximation of holomorphic functions on a class of convex domains of finite/infinite type in C^2, Bulletin of the Australian Mathematical Society, Vol. 97 (3), 2018, 446-452.
10 Ly Kim Ha, The Cauchy transform and Henkin operator in convex domains of maximal type F in C^2., Vietnam Journal of Mathematics, June 2019, Volume 47, Issue 2, pp 209–225
9 Ly Kim Ha, C^k regularity for $\bar\partial$ equation for a class of convex domains of infinite type in C^2, Kyoto Journal of Mathematics 60(2): 543-559 (June 2020). DOI: 10.1215/21562261-2019-0072.
8 Ly Kim Ha, On the global Lipschitz continuity of the Bergman projection on a class of convex domains of infinite type in C2, Colloquium Mathematicum, Vol. 150 (2), 187-205, 2017.
7 Ly Kim Ha, Zero Varieties for Nevanlinna holomorphic functions on weakly pseudoconvex domains of finite/infinite type in C^2, Annals of Global Analysis and Geometry, Vol. 51, No. 4, 2017
6 Ly Kim Ha, A note on the zeros of bounded holomorphic functions weakly pseudoconvex domains of finite and infinite type in C2, Bulletin of the Korean Mathematical Society, Vol. 54, No. 3, p. 993-1002, 2017
5 Ly Kim Ha, Note on a general Complex Monge-Ampere equation on weakly pseudoconvex domains of infinite type, Proceedings of the Japan Academy, Series A, Mathematical Sciences, Vol. 92, No. 10, 136-140, 2016
4 Ly Kim Ha, Tangential Cauchy-Riemann equations on pseudoconvex boundaries of finite and infinite type in C2, Results in Mathematics, Vol. 70, 105-124, 2017.
3 Ly Kim Ha, Global real analyticity of the Kohn-Laplacian on pseudoconvex CR manifolds with comparable Levi form, Complex Analysis and Operator Theory, Vol 11, Issue 6, pp 1329–1350, 2017
2 Ly Kim Ha, Tran Vu Khanh, Boundary Regularity of the solution to the Complex Monge-Ampere equations on pseudoconvex domain of infinite type, Mathematical Research Letters, Vol. 22, No. 2, 2015
1 Ly Kim Ha, Tran Vu Khanh, Andrew Raich, L^p Estimates for the $\bar\partial$ Equations on a class of infinite type domains, International Journal of Mathematics, Vol. 25, No. 11, 2014

As the leader of the projects

1 Biểu diễn tích phân cho nghiệm của phương trình Cauchy Riemann trong giải tích phức nhiều biến
C2016-18- 17 Cấp ĐHQG loại C
2      Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phương trình truyền nhiệt trong không gian thực và phức
101.02-2017.06
Nafosted
3        Vài vấn đề trong phương trình đạo hàm riêng phi tuyến và phi elliptic
B2019-18-01 Cấp ĐHQG loại B
4        Một vài xu hướng nghiên cứu mới trong giải tích điều hòa và giải tích phức liên kết với hình học trên biên
T2022-18-01, cấp ĐHQG, loại A
5         Problems in nonlinear and nonelliptic partial differential equations in analysis and applications.
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán – Bộ GD và ĐT, 2019.

As a member of the projects

1       Ước lượng L^p và Holder cho một số Phương Trình Đạo Hàm Riêng trong không gian phức nhiều chiều.
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán – Bộ GD và ĐT,  2016
2       Study weighted composition operators and composition operators on function spaces
Nanyang Technology University, Singapore. 2018

A note on the Cauchy-Riemann equation on convex domains of finite/infinite type in C^2, Applied Mathematics in Engineering and Reliability: Proceedings of the 1st International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability
ISBN: 9781138029286

1 Thưởng Công trình Toán học – Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán – Bộ GD và ĐT 2015, 2017, 2018, 2020.
2 Công bố khoa học xuất sắc cấp Đại học quốc gia TPHCM 2017, 2019.
3 Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm (Giải Nhất, ngành: Toán-Thống kê) Giấy khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, hiện kim Bộ Giáo dục và đào tạo 2021.