ASSOC.PROF. NGUYỄN DU SANH

Faculty of Biology - Biotechnology

PositionFormer Dean of the Faculty of Biology
Citation nameNguyen Du Sanh
Field of ProfessionalPlant physiology
Year of appointment title of Associate Professor2014
Style of citationN/A
EducationIn 1978
University of Ho Chi Minh City
BSc of Biology
In 1994
University of Ho Chi Minh City
MSc of Biology
In 1999
VNUHCM-University of Science
DSc of Biology
Name
Email
Languages
ASSOC.PROF. NGUYỄN DU SANH
ndsanh@hcmus.edu.vn
Vietnamese, English

PUBLICATION

1) Nguyễn Du Sanh, Đo điểm bù trừ CO2 của thực vật bằng phương pháp chuẩn độ. Áp dụng xác định kiểu quang hợp của cỏ ống (Panicum repens L.). Tập san Khoa Học – Khoa Học Tự nhiên, Trường Đại Học Tổng Hợp Tp.Hồ Chí Minh, tháng1 năm 1995, 360-364.
2) Nguyễn Du Sanh, Ảnh hưởng của độ ẩm đất trên sự tăng trưởng củ cỏ ống (Panicum repens L.). Tập san Khoa Học Tự nhiên, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG Tp. HCM, số 2 năm 1997,113-119
3) Nguyễn Du Sanh, Ảnh hưởng của điều kiện tối sáng trên sự tăng trưởng củ cỏ ống (Panicum repens L.). Tạp chí Phát triển Khoa Học Công nghệ. Đại Học Quốc Gia Tp. HCM, Tập 1, 1998, 37-42.
4) Nguyễn Du Sanh, Khảo sát điều kiện nuôi cấy và tạo củ cỏ ống (Panicum repens L.) trong ống nghiệm. Tạp chí Phát triển Khoa Học Công nghệ. Đại Học Quốc Gia Tp.HCM, Tập 2, số 1,1999, 27-33.
5) Nguyễn Xuân Dũng, Phan Ngô Hoang, Bùi Trang Việt, Nguyễn Du Sanh – Vai trò của chất điều hòa tăng trưởng trên sự tăng trưởng củ Khoai mì ( Manihot esculenta Crantz). Tạp Chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, ĐH Nông Lâm Tp.HCM  số 2, 2006, 1-5
6) Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Du Sanh- Tìm hiểu sự nẩy mầm của hột dâu tây (Fragaria vesca L.). Tạp chí Phát triển Khoa Học & Công nghệ. Đại Học Quốc Gia Tp.HCM, Tập 7, số 11, 2008, 20-24.
7) Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Du Sanh- Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh phôi thế hệ cà tím (Solanum melongena L.). Tạp chí Phát triển Khoa Học & Công nghệ. Đại Học Quốc Gia Tp.HCM, Tập 12, số 17, 2009, 71-80.
8) Trần Thị Ngọc Lan, Vũ Quốc Luận, Nguyễn Du Sanh, Dương Tấn Nhựt – Sự hình thành mô sẹo và cấu trúc giống phôi của cây địa lan “Xanh Chiểu” ( Cymbidium Mandrit “Forest King”) nuôi cấy in vitro. Tạp Chí Công Nghệ Sinh Học. Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam 8(1): 2010, 45-52
9) Thái Xuân Du, Đỗ Đăng Giáp Nguyễn Thị Ngọc Hân, Bùi Văn Thế Vinh, Nguyễn Du Sanh, Dương Tấn Nhựt – Vi nhân giống cây Cọc rào (Jatropha curcas L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy lớp mỏng tế bào. Tạp Chí Công Nghệ Sinh Học. Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam 8 (3B): 2010, 1287-1291
10) Trần Thị Ngọc Lan, Hoàng Văn Cương, Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Du Sanh, Dương Tấn Nhựt- Nghiên cứu tạo hạt nhân tạo của cây Địa lan (Cymbidium Madrit “Forest King”) phục vụ công tác nhân giống và bảo quản. Tạp Chí Công Nghệ Sinh Học. Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam 9 (4): 2011, 465-474
11) Vũ Văn Kiên, Nguyễn Du Sanh- Khảo sát sự phát sinh phôi thể hệ ở Khoai mì (Manihot esculenta Crantz.). Tạp chí Phát triển Khoa Học & Công nghệ. Đại Học Quốc Gia Tp.HCM Tập 14, số T3: 2011, 14-22
12) Trần Thị Ngọc Lan, Hoàng Văn Cương, Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Du Sanh, Dương Tấn Nhựt- Quá trình hình thành phôi sinh dưỡng của cây Địa lan (Cymbidium Madrit “Forest King”). Tạp chí Công nghệ Sinh học. Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam 10 (3), 2012, 507-517
13) Trần Thị Ngọc Lan, Hoàng Văn Cương, Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Du Sanh, Dương Tấn Nhựt- Quá trình hình thành phôi sinh dưỡng của cây Địa lan (Cymbidium Madrit “Forest King”). Tạp chí Công nghệ Sinh học. Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam 10 (3), 2012, 507-517
14) Phạm Minh Duy, Nguyễn Như Hiến, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Du Sanh, Nguyễn Thị Quỳnh – Sự tăng trưởng và tích lũy hợp chất thứ cấp của cây diệp hạ châu đắng nuôi cấy quang tự dưỡng trong điều kiện môi trường giàu CO2. Tạp chí Sinh học, 34(3), 2012, 249-256
15) Nguyễn Du Sanh- Cơ sở sinh lý để kiểm soát cỏ ống hiệu quả (Panicum repens L.). Tạp chí Phát triển Khoa Học & Công nghệ. Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. Tập 16, số T1: 2013, 34-42
16) Trần Thị Tuyết Nhung, Phan ngô Hoang và Nguyễn Du Sanh – Sự phát sinh phôi thể hệ từ mô sẹo lá cây Hoàn ngọc (Pseuderanthemum palatiferum (Ness) Radlk). Tạp chí Phát triển Khoa Học & Công nghệ. Đại Học Quốc Gia Tp.HCM Tập 17, số T2: 2014, 100-107
17) Trần Hà Tường Vi, Nguyễn Du Sanh- Ảnh hưởng của N,P,K, cytokinin và stress nước lên thời gian ra hoa của Dendrobium Sonia. Tạp chí Phát triển Khoa Học & Công nghệ Đại Học Quốc Gia Tp.HCM Tập 18, số T3: 2015, 56-64
18) Trần Thị Phương Hạnh & Nguyễn Du Sanh- Sự phát sinh chồi và rễ cây mướp đắng (Momordica charantia L.) trong nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa Học Trường Đại học Tây Nguyên. Số 25, Tháng 8, 2017, 29-32
19) Thi Thế Lực, Lê Trọng Lư, Nguyễn Du Sanh, Nguyễn Thị Quỳnh- Sự phát sinh cơ quan từ nuôi cấy in vitro cây Cẩm tú cầu (Hydrangea marcrophylla “Glowing embers”) Tạp chí Công nghệ Sinh học .15(3A): 2017, 161-169
20) Phạm thị Kiều Diện, Đỗ Thường Kiệt, Nguyễn Du Sanh- “Tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng xanh lơ lên sự tăng trưởng tế bào quả bì và hàm lượng lycopene của trái cà chua bi (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)” Tạp chí Phát triển KH&CN ĐHQGTPHCM. Vol 4, No4 2020 https://doi.org/10.32508/stdjns.v4i4.891
21) Phan Hải Văn, Bùi Minh Trí & Nguyễn Du Sanh- Ảnh hưởng của Brassinosteroid lên sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và hoạt tính một số enzyme chống oxy hóa của một số giống lúa Jasmine 85 trong điều kiện mặn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh. 2020 Vol 19 (5): 27-34
22) Võ Thị Phượng, Nguyễn Du Sanh- Nghiên cứu khả năng tái sinh của củ Năng kim (Eleocharis ochrostachys Steud.) Tạp chí Nông Nghiêp & Phát triển Nông thôn. 2021 Kỳ 2 Tháng 8: 37-42
23) Vo Thi Phuong, Nguyen Du Sanh, Huynh Thi Thanh Truc, Nguyen Thi Huynh Nhu, Phan Thị Thanh Mai, Nguyen Thi Be Nhanh – Effects of submergence depth on the growth and tuberization of (Eleocharis ochrostachys Steud.). Dong Thap University Journal of Science. 2021, 10(5): 63-69
24) Vo Thi Phuong, Nguyen Du Sanh – Growth and  Development of Eleocharis ochrostachys Steud. Reproduced from it tubers. Academia Journal of Biology 2021, 43(3): 69–75

As the leader of the projects
As a member of the projects

1) Lê thị Thúy Nga, Nguyễn Du Sanh- Tìm hiểu sự tạo củ khoai từ (Dioscorea esculenta Burk.). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần II. Tiểu ban sinh học – Trường ĐHKHTN (7-11) 2000
2) Nguyễn Du Sanh, Eun – Kyong Lee, Joong Hyun Park, Woong-Young Soh, Duck-Yee Cho- Khả năng tái sinh của phôi sinh dưỡng cà rốt thành lập trên môi trường có pH thay đổi. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần III. Tiểu ban sinh học – ĐHKHTN (438-446) 2002
3) Nguyễn Du Sanh, Nguyễn Thanh Dũng- Sự tạo củ ở cây khoai lang (Ipomoea batatas). Hội nghị Toàn quốc tại Thái nguyên. Những vấn đề Nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống (591-594) 2004,
5) Nguyen Du Sanh – In vitro micro propagation of some medicinal plants. 2011 Asian Conference on Green Growth through Consilience. Konkuk University, Seoul, Korea p 54-73. October 28th , 2011
6) Nguyễn Thanh Đào, Nguyễn Du Sanh – Nhân giống cây Bắp cải cảnh (Brassica oleracea L. var. sabellica) trong ống nghiệm. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2013. Quyễn 2, Công nghệ Sinh học Vi sinh, Công nghệ Sinh họcThực vật. Nhà Xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013, 732-736
7) Hoàng Ngọc Nhung, Đỗ Thị Phương Thảo, Tăng Nguyễn Trâm Anh, Nguyễn Du Sanh, Nguyễn Thị Quỳnh- Sự tạo chồi từ đốt thân cây Hương thảo (Rosmarinus officinalis) nuôi cấy in vitro. Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ Sinh học Đồng bằng Sông Cửu long 2013. Nhà Xuất bản Đại học Cần thơ, 2013, 425-431
8) Nguyễn Thị Phương Duyên, Lê Thị Thu Thảo, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Du Sanh, Nguyễn Thị Quỳnh- Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật  lên sự phát sinh hình thái của đốt thân cây Oải hương (Lavandula  angustifolia L.) nuôi cấy in vitro. Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ Sinh học Đồng bằng Sông Cửu long 2013. Nhà Xuất bản Đại học Cần thơ, 2013, 446-452
9) Nguyễn Du Sanh và Vũ Thị Nhẫm- Ảnh hưởng của NAA và BA lên sự tạo chồi và rễ của loài hoa cẩm chướng lai (Dianthus ‘Telstar Purple Picotee’) trong ống nghiệm. Kỷ yếu Hội nghị Sinh lý thực vật toàn quốc lần thứ 1. Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2014, 304 – 313.

Giải thưởng Sáng tạo TP HCM 2019 (lần thứ Nhất) Giải II Lĩnh vực 7: Khoa Học cơ bản với tên công trình “Nghiên cứu Xây dựng Công nghệ Vi nhân giống Quang Tự dưỡng phục vụ công tác Giống cây trồng”. Bằng khen của UBNDTPHCM do CT Nguyễn Thành Phong ký theo Quyết định số 2298 /QĐUB ngày 31-05- 2019